Chat với chúng tôi qua Facebook
>>> Tại đây <<<

Tin tức

Hướng Dẫn Tân Thủ FULL

6-8-2017


 Bước 1: Các bạn sơ nhập game sẽ nhận được hỗ trợ tân thủ từ NPC: Hỗ Trợ Tân Thủ và Lẽ Quan Tại Ba Lăng Huyện

- Nhận ở Hỗ Trợ Tân Thủ: Lên Trực Tiếp Level 120, Lệnh Bài Tân Thủ.

- Nhận ở Lễ Quan: 2 Hạt Giống ( Thông Qua GIFTCODE), 3 Bạch Hổ Lệnh, 8 Kim ô lệnh, x1 sư tử cấp 150 7 ngày ( phần thưởng share bài viết)

- Các bạn lick vào 2 Hạt Giống sẽ trồng cây và đợi 3-5 phút sẽ thu hoạch lên được level 150.

Lưu Ý: Giftcode phải tham gia bài viết ở fanpage và inbox fanpage để nhận.

Bước 2: Sử Dụng Thần Hành Phù Và Tham Gia Các hoạt động trong game mỗi ngày sẽ lên cấp cực nhanh

1:Thời Gian Của Các Hoạt Động:

- Tống Kim: 11h00,13h00,15h00,17h00,19h00,21h00,23h00

 

- Viêm Đế: 14h25,16h25,18h25,20h25,22h25

-Phong Lăng Độ: cách 2 tiếng 1 lần từ 0h - 22h

-Vượt Ải Trong 10 phút đầu mỗi giờ, Ví Dụ: 1h-1h10,2h-2h10

- Boss Hoàng Kim: 12h00,16h00,20h00,23h00.

-Kiếm Gia: Trong 30 phút mỗi giờ, Ví Dụ: 1h-1h3010,2h-2h30

-Boss Sát Thủ: Tất Cả Các Giờ

-Vận Tiêu: Tất cả các giờ

- Tín Sứ: Tất Cả Các Giờ

2/Phần Thưởng Khi Tham Gia Hoạt Động:

+Viêm Đế (Qua ải và giết người chơi: 250.000.000 EXP, Giết Boss 1 Tỷ)
+Tống Kim (Bên Thắng 6 Tỷ EXP, Bên Thua 4 Tỷ EXP) (Đạt 3000 điểm nhận được 5 hạt giống)
+Boss Hoàng KIm: Kill boss được 1 tỷ exp, xung quanh được nhận 500tr exp
+Tín Sứ ( 3.000.000.000 EXP mỗi đợt
+Boss Sát Thủ (1.000.000.000)
+Vượt Ải (3.000.000.000 EXP)
+Vận Tiêu:(4.000.000.000 EXP)
+Kiếm Gia (500.000.000 exp /1 ải) (4 tỷ exp/ ải cuối, 100% ra bạch hổ lệnh)

 

3/Hệ Thống Cày Cuốc Tiền Vạn

Sau đây sẽ là những hoạt động khi các bạn tham gia sắp tới sẽ có cơ hội nhận được tiền vạn:

- Hoàn Thành Vận Tiêu Nhận Được 150 Vạn

- Tiêu diệt mỗi boss sát thủ nhận được: 100 vạn

- Hoàn Thành Nhiệm vụ tín sứ: 150 vạn

- Vượt hết tất cả ải trong hoạt động vượt ải: 300 vạn

- Kill boss cuối viêm đế: 500 vạn

- Kill Boss cuối kiếm gia: 500 vạn. 

4:/Điều Kiện và NPC Tham Gia Hoạt Động

-Vận Tiêu: x1 Vận Tiêu Thiệp

- Kiếm Gia: x1 Ngọc Long Lệnh Bài

- Viêm Đế Bảo Tàng: Anh Hùng Thiếp hoặc viêm đế lệnh

-Tống Kim: 5 vạn

-Sát Thủ và vượt ải: x1 Sát thủ giản